English

Boyau flexible

1 - 12 de 20

70209 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 3/8 X 9" LAVABO
991327
 
70212 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 3/8 X 12" LAVABO
157154
 
70216 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 3/8 X 16" LAVABO
995841
 
70220 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 3/8 X 20" LAVABO
157163
 
70248 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 3/8 X 48" LAVABO
992983
 
70412 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 1/2 X 12" RALLONGE
157181
 
70420 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 1/2 X 20" RALLONGE
999998
 
70436 BOYAU FLEXIBLE 1/2 X 1/2 X 36" RALLONGE
157190
 
70560-500 BOYAU FLEXIBLE 3/8 X 3/8 X 60" LAVE-VAISELLE AVEC COUDE
157207
 
70572-500 BOYAU FLEXIBLE 3/8 X 3/8 X 72" LAVE-VAISELLE AVEC COUDE
997504
 
70606 BOYAU FLEXIBLE 7/8 X 3/8 X 6" TOILETTE
992126
 
70609 BOYAU FLEXIBLE 7/8 X 3/8 X 9" TOILETTE
157216
 

1 - 12 de 20